Nieuws


Home  >  Nieuws

Tennistoernooi woensdag 27 maart

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Morgen, woensdag 27 maart, zal er een tennistoernooi plaatsvinden bij TV Te Werve. Dit toernooi is voor de groepen 3 t/m 8. Zoals op de flyer staat, begint het toernooi om 13.15 uur. Dit heb ik aangegeven bij de organisatie en zij gaven aan dat de kinderen gewoon mogen komen zodra de school uit is. Mocht uw kind hier naartoe willen en u bent in de mogelijkheid om hem/ haar hier heen te brengen en te halen, dan beloven zij dat uw kind aan spelen toe komt.

Het adres is:
TV Te Werve
Huys de Wervelaan 110, 2283 TM Rijswijk
070 398 5046


Met sportieve groet,
Danouchka de Brabander - Bol
Gymleerkracht KC BuitenRijck

Nieuwsbrief BinnensteBuit

De nieuwste nieuwsbrief van 16 maart 2019 staat online!
Kijk snel op de nieuwsbrievenpagina.

IPC les: tuintje maken en vervoer naar 't Geertje

Beste ouders van groep 3/4,

 

Vanmorgen was er enige verwarring over het meenemen van materialen voor onze IPC les.

Voor de duidelijkheid: a.s donderdag gaan wij met de kinderen de tuintjes maken. Elk kind mag een eigen bakje, grond en zaadjes/bolletjes meenemen. Als u iets hiervan niet in huis heeft, zorgen wij daar natuurlijk voor. De kinderen mogen hun tuintje ook nog leuk aankleden met takjes, steentjes, bladeren o.i.d.

De kinderen gaan dat tuintje dan zelf maken en verzorgen en wij gaan bijhouden hoe alle plantjes groeien.

 

Voor ons bezoek aan 't Geertje op vrijdag 29 maart hebben wij nog niet voor alle kinderen plek in een auto!! Kunt u mee, wilt u zich dan opgeven op de lijst die bij de klas hangt!!  

 

Groeten,

juf Monique en juf Angela

juffendag, leesbingo en oefenbladen

Beste ouders van groep 3/4, 

 

Wat een leuke dag was dit en wat zijn wij verwend door de kinderen. Super lief, heel erg bedankt!!

We begonnen de dag met een modeshow, daarna gingen we met de hele school naar de gymzaal waar elke klas een optreden deed. Daarna hebben we cakejes versierd en opgegeten in de klas. Na het buitenspelen hebben we spelletjes gedaan. 

Vandaag hebben de kinderen ook wat oefenwerk voor in de vakantie meegekregen. De kinderen van groep 3 hebben voor rekenen een aantal werkbladen meegekregen om alvast te oefenen voor het volgende blok waar we na de vakantie aan gaan beginnen. De kinderen uit groep 4 hebben, als ze dit wilden,  een pakketje meegekregen met begrijpend lezen werkbladen.

Dit alles is geen huiswerk, maar wel goed om te oefenen met uw kind.

Om ook te blijven lezen in de vakantie hebben we een leesbingo meegegeven. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot maandag 4 maart !

 

Groetjes, juf Monique en juf Angela

Nieuwsflits KC-raad

Nieuwsflits KC Raad

Half januari heeft de eerste KC raad van 2019 plaatsgevonden. 

Onderwerpen waar we jullie de komende periode informatie over hopen te geven zijn:  bestemming van de plantenbakken op het dakterras, het plaatsingsbeleid  en hoe jullie als ouders beter geïnformeerd kunnen worden over de bezigheden van de kinderen.

Vacatures

We zoeken weer een nieuwe collega!
Kijk snel op onze vacaturepagina.

Jaarverslag MR en OR schooljaar 2017-2018

Op de pagina medezeggenschap zijn de jaarverslagen 2017-2018 terug te vinden.
Hierin kunt u lezen waar de MR en OR mee bezig zijn geweest.

Kindcentrumgids

De nieuwe kindcentrumgids voor schooljaar 2018-2019 is nu op de website te vinden.
Home  >  Kindcentrum  >  Gids kindcentrum

Middels deze kindcentrumgids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van onze opvang en onderwijs. De kindcentrumgids wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aan de ouder(s)/verzorgers via de mail verspreid en heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OC). In de kindcentrumgids vindt u alle praktische informatie rondom de dagelijkse gang van zaken.

Terugblik schooljaar

Terugblik schooljaar 2017/2018

Het afgelopen schooljaar was een jaar om nooit meer te vergeten!

De start met zeven groepen verdeeld over twee gebouwen aan de Van Rijnweg. Administratie, zorg en directie op het ontwikkelplein en de voorbereiding op de verhuizing  naar de nieuwbouw. Spannend voor een ieder, maar ook druk en intensief.


Nieuwbouw

Na de kerstviering aan de Van Rijnweg is er door het team hard gewerkt om de nieuwbouw startklaar te maken voor het tweede gedeelte van het schooljaar. Vooral de groepen 3 t/m 8 waren enorm blij dat ze gebruik konden maken van het leerplein.

Helaas kon het kinderdagverblijf nog niet direct mee verhuizen, maar in februari 2018 was het dan ook voor hun zover zitten we vanaf maart 2018 samen onder één dak.

Nu we een paar maanden in de nieuwbouw zijn gehuisvest merk je dat iedereen al aardig gewend is. Net als het betrekken van een nieuwe woning duurt het even voordat alles een beetje “eigen” is. Iedereen gaat hier op zijn eigen wijze mee om en bij de één duurt het wat langer dan bij de ander, maar inmiddels zijn we allemaal wel gewend.


Veiligheid rondom het gebouw

Ondanks dat er nog een aantal werkzaamheden hebben plaatsgevonden en nog plaats gaan vinden in en rondom het gebouw, zal na de zomervakantie de MR/OC samen met u als ouders met de gemeente Rijswijk in gesprek gaan met betrekking tot de veiligheid rondom het gebouw.


Positieve resultaten

De afgelopen toetsperiode laten positieve resultaten zien bij de kinderen en zien we vooruitgang in ieders ontwikkeling. Het is goed om te zien dat de vervolgstappen in het gepersonaliseerd leren ook resultaten opleveren. Ook zien we de kinderen dagelijks genieten en wordt er naast hard werken en overleggen ook veel gelachen. De gesprekken met u over de ontwikkeling van uw kind(eren) naar aanleiding van de KIJK!-lijnen en het rapport (komend schooljaar werken we verder aan Mijn Rapportfolio) ervaren we als zeer waardevol.


Personeel

Niet alleen de verhuizing naar de nieuwbouw was een intensief traject, maar ook het vinden van leerkrachten in beide groepen 3/4 rond de kerst was niet eenvoudig. Gelukkig is het gelukt om voor beide groepen leerkrachten te vinden zodat de kinderen van onderwijs konden worden voorzien. Met name voor de kinderen van deze twee groepen was het niet altijd gemakkelijk. Afscheid nemen van je juf voor 1 december of voor de kerst en starten in een nieuw gebouw met nieuwe leerkrachten is niet altijd even makkelijk geweest. Ik vind het dan ook erg knap en ben trots op deze kanjers dat ze hier zo goed mee om zijn gegaan. Uiteraard is dat ook een verdienste van de leerkrachten en u als ouders.
 

Naast bovenstaande wisselingen hadden we ook te maken met leerkrachten die moeder werden en een gedeelte van het schooljaar niet beschikbaar waren. Ook deze wisselingen hebben we met elkaar (team, kinderen en ouders) goed opgevangen en de nieuwe collega’s onderdeel laten uitmaken van ons team.

Naast uitbreiding van de groepen binnen het onderwijs is er ook een vijfde groep gestart binnen het kinderdagverblijf. Ook hier hebben we nieuwe collega’s mogen begroeten en zijn er veel nieuwe kinderen gestart op BuitenRijck.

Een kindcentrum in opbouw waarin het onderwijsgedeelte de komende jaren doorgroeit naar ruim 350 kinderen vraagt veel van iedereen. Volgende week nemen we afscheid van Juf Irene en juf Brigitte die om persoonlijke redenen afscheid van ons nemen en niet omdat ze het niet naar hun zin hebben of BuitenRijck geen fijne plek vinden om te werken. Juf Merit werkt voor een uitzendbureau en heeft de komende jaren nog verplichtingen aan het uitzendbureau. Wij danken haar voor alles en wie weet zien we haar in de toekomst nog terug op BuitenRijck. Ze heeft het in ieder geval erg naar haar zin gehad.

In augustus 2018 starten juf Eline, juf Saskia, juf Claudia, juf Marjolijn, juf Larissa en meester Jurriaan bij ons. We wensen ze allemaal een fijne tijd en een fijne samenwerking met u als ouders. Juf José is in december 2018 uitgerekend en zal in november met verlof gaan. Na haar verlof zal ze drie dagen per week weer aan de slag gaan op BuitenRijck.


Komend schooljaar

In de midden- en bovenbouw gaan we verder met het gebruik van Snappet, het groepsdoorbrekend werken en de inhoudelijke kindgesprekken worden komend schooljaar verder uitgebreid.

We sluiten het schooljaar 2017/2018 af, maar kijken ook alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar waar we samen met u ons andermaal gaan inzetten voor uw kind(eren).

Voordat het zover is vieren we nog het zomerfeest met elkaar en gaan dan genieten van een welverdiende vakantie. Op vrijdag 24 augustus tussen 14.00 -15.00 uur ontmoeten we elkaar vervolgens weer tijdens de inloopmiddag!


Ik dank u voor de prettige samenwerking van het afgelopen schooljaar en wens iedereen alvast een fijne zomervakantie. Voor de kinderen die een gedeelte van de zomervakantie op BuitenRijck verblijven is er een fijn en uitdagend programma met veel buitenactiviteiten voorbereid.

Een zonnige groet,

André Lourens

Notulen MR 28 mei online

Op de pagina van de MR is de notulen van de MR vergadering van 28 mei jl. online gezet.
http://kcbuitenrijck.nl/ouders/medezeggenschap

De volgende vergadering staat gepland op 10 september 2018. Mocht u bespreekpunten hebben dan kunt u de MR dit laten weten. Stuur uw agendapunt naar: mr@kcbuitenrijck.nl of spreek 1 van de MR leden aan.