Kindcentrumgids

De nieuwe kindcentrumgids voor schooljaar 2019-2020 is nu op de website te vinden.
Home  >  Kindcentrum  >  Gids kindcentrum

Middels deze kindcentrumgids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van onze opvang en onderwijs. De kindcentrumgids wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aan de ouder(s)/verzorgers via de mail verspreid en heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OC). In de kindcentrumgids vindt u alle praktische informatie rondom de dagelijkse gang van zaken.