Kindcentrumplan


Home  >  Kindcentrum  >  Kindcentrumplan

Hieronder vindt u het kindcentrumplan voor het schooljaar 2019-2023. Het plan geeft informatie over de organisatie en inhoud van het onderwijs en de kinderopvang binnen kindcentrum BuitenRijck. Het plan heeft instemming van de kc-raad (MR en OC)

Kindcentrumplan 2019-2023