Vakantieregeling Lucas onderwijs 2016-2019

Als kindcentrum houden we voor het onderwijs ons aan de afspraken die binnen Lucas Onderwijs vallen. In de bijlage kunt u ook meerdere schooljaren bekijken.
(versie augustus 2017)

Bijlagen