Aanmelden


Home  >  Ouders  >  Aanmelden

Ons kindcentrum biedt hele dagopvang (kinderdagverblijf 0-4 jaar), onderwijs en voor- en buitenschoolse opvang. Voor kinderopvang en onderwijs gelden verschillende aanmeldprocedures.

Kennismaken

Kindcentrum BuitenRijck is onderverdeeld in een kinderdagverblijf- en onderwijsgedeelte.

Kinderdagverblijfgedeelte (0-4 jaar)

Ongeveer een maand voor aanvang van de opvangperiode van uw kind bij KC BuitenRijck neemt de pedagogisch medewerker contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we graag kennis met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Daarnaast bespreken we alle belangrijke zaken die we nodig hebben voor een optimale opvangperiode op KC BuitenRijck. U kunt hierbij denken aan de contactgegevens en zaken rondom voeding en slapen. Tijdens dit gesprek kunt u uiteraard ook al uw vragen stellen. We maken twee afspraken voor een wenmoment. Mocht blijken dat uw kind langer nodig heeft om te wennen maken we hier, in overleg met u, afspraken over.

Onderwijsgedeelte (4-12 jaar)

Om u de gelegenheid te geven om een passende schoolkeuze voor uw kind te maken, bieden wij u de mogelijkheid om één van onderstaande informatieochtenden bij te wonen. Wij zullen middels een presentatie ons best doen u wat meer te vertellen over hoe wij ons onderwijs vormgeven binnen ons kindcentrum en aansluitend vindt er een rondleiding plaats. Na afloop is er uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Gezien het informatieve karakter van de informatiebijeenkomst en de drukte in de school, vragen wij u vriendelijk om zonder kinderen te komen. 

De informatiebijeenkomst is alleen voor ouders van kinderen die minimaal twee jaar oud zijn en u dient zich van tevoren hiervoor aan te melden via de administratie: falbanese@kcbuitenrijck.nl. Wilt u in de mail het volgende vermelden: met hoeveel personen u komt (maximaal twee volwassenen), de naam en geboortedatum van uw kind en uw voorkeursdatum. Daarnaast vinden wij het ook fijn te weten of u aan één van onze voorrangsregels voldoet. Hierna ontvangt u een bevestiging van deelname via de administratie. Wij heten u alvast van harte welkom op één van onderstaande informatiebijeenkomsten. 

Data informatiebijeenkomsten schooljaar 2023-2024:

Dinsdag 3 oktober 2023 09.30 - 10.30 uur
Maandag 12 februari 2024 09.30 - 10.30 uur
Vrijdag 14 juni 2024 09.30 - 10.30 uur

Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen wij u graag naar de website, waar u onder meer de kindcentrumgids kunt vinden met specifieke informatie over de werkwijze van ons kindcentrum. 

Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Het onderwijsgedeelte van kc BuitenRijck hanteert onderstaande aanmeldprocedure. Met deze aanmeldprocedure voldoen wij aan de wet- en regelgeving en zijn wij naar ouders transparant hoe wij omgaan met aanmeldingen van leerlingen. U kunt uw kind bij ons aanmelden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt.  

André Lourens, directeur
E-mail: aanmelden@kcbuitenrijck.nl
Telefoon: 070-2189960

Aanmeldprocedure kinderopvang

Voor het kinderdagverblijf 0-4 jaar en de voor- en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) kunt u zich aanmelden met het online aanmeldformulier. Wij hanteren een beleid van minimaal twee dagen per week voor kinderen van 0-4 jaar. Zo kunnen wij een betere groepssamenstellingen creëren, de emotionele veiligheid beter garanderen en beter de ontwikkeling van kinderen in kaart kunnen brengen. Voor het onderwijsgedeelte kunt u uw kind pas aanmelden binnen de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar wordt. Zie hiervoor onze aanmeldprocedure onderwijsgedeelte (lees meer).


Regina Stork, manager kinderopvang 
E-mail: regina@truecolorschildcare.com
Telefoon: 06-29409644

Vragen over uw inschrijving

Afdeling Plaatsingen
Contactpersoon: Linda van Duijn
E-mail: plaatsingen@kinderopvangmorgen.nl