Formulieren-documenten


Home  >  Ouders  >  Formulieren-documenten

Zowel school als de kinderopvang werkt volgens protocollen. Deze protocollen, overige formulieren en inspectierapporten vindt u hieronder:

Onderwijs

EHBO:

EHBO-formulier kinderen

Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Toestemmings- en bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van medisch handelen

Verklaring toestemming tot het verstrekken van tijdelijke medicatie

Uitstapjesprotocol:

Dit protocol is samengesteld om zo veilig mogelijk met de kinderen uitstapjes te kunnen ondernemen. Het geeft duidelijkheid aan wat we van elkaar kunnen verwachten en is tevens een leidraad voor de ouders, hoe we buiten het kindcentrum met de veiligheid van kinderen omgaan.
Uitstapjesprotocol

Passend Onderwijs:

Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert.

SchoolOndersteuningsProfiel_versie november 2017.pdf

Zorg:

In het ondersteuningsplan kunt u lezen hoe de leerlingenzorg op school georganiseerd is.

Ondersteuningsplan 2018-2019

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: 

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: BOVO Procedure

Kinderopvang

Pedagogisch Plan van Aanpak BuitenRijck 2019

Privacyreglement 2018 (AVG)

Handleiding SRK app

GGD inspecties:

De GGD inspectierapporten KDV reflecteren de zoektocht in overleg met GGD naar de invulling van het vaste gezichtencriterium voor een kind in de leeftijd tot 1 jaar vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). BuitenRijck houdt zich aan de wet. Bij langere periode van afwezigheid van een vaste beroepskracht, hanteert BuitenRijck voor deze leeftijdsgroep het vaste gezichtencriterium dat geldt voor alle kinderen van 0- 4 jaar.

Inspectierapport KDV jaarlijks 2018

Inspectierapport KDV incidenteel 2019

GGD inspectierapport BSO

GGD inspectierapport BDO incidenteel