Formulieren-documenten


Home  >  Ouders  >  Formulieren-documenten

Zowel school als de kinderopvang werkt volgens protocollen. Deze protocollen, overige formulieren en inspectierapporten vindt u hieronder:

Onderwijs

EHBO:

Uitstapjesprotocol:

Dit protocol is samengesteld om zo veilig mogelijk met de kinderen uitstapjes te kunnen ondernemen. Het geeft duidelijkheid aan wat we van elkaar kunnen verwachten en is tevens een leidraad voor de ouders, hoe we buiten het kindcentrum met de veiligheid van kinderen omgaan.

Passend Onderwijs:

Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert.

Zorg:

In het ondersteuningsplan kunt u lezen hoe de leerlingenzorg op school georganiseerd is.


Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: 

Kinderopvang

GGD inspecties:

De GGD inspectierapporten van het kinderdagverblijf reflecteren de zoektocht in overleg met GGD naar de invulling van het vaste gezichtencriterium voor een kind in de leeftijd tot 1 jaar vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). BuitenRijck houdt zich aan de wet. Bij langere periode van afwezigheid van een vaste beroepskracht, hanteert BuitenRijck voor deze leeftijdsgroep het vaste gezichtencriterium dat geldt voor alle kinderen van 0- 4 jaar.

Opmerkingen of klachten:

Heeft u een idee, opmerking of klacht over de kinderopvang? Laat het ons meteen weten! Neem contact op met het team of de unitleider. Goed om te weten: onze kinderopvang is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Verder is de Governance Code Kinderopvang van toepassing.