Formulieren-documenten


Home  >  Ouders  >  Formulieren-documenten

Zowel school als de kinderopvang werkt volgens protocollen. Deze protocollen, overige formulieren en inspectierapporten vindt u hieronder:

Kindcentrum

Het kindcentrumplan geeft informatie over de organisatie en inhoud van het onderwijs en de kinderopvang. Het plan heeft instemming van de Kindcentrum-raad (MR en OC).


De kindcentrumgids geeft informatie over de organisatie van het onderwijs en de kinderopvang. De gids verschijnt jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Heeft u behoefte aan een schoolgids op papier, stuur dan een email om deze aan te vragen.

Onderwijs

EHBO:

Uitstapjesprotocol:

Dit protocol is samengesteld om zo veilig mogelijk met de kinderen uitstapjes te kunnen ondernemen. Het geeft duidelijkheid aan wat we van elkaar kunnen verwachten en is tevens een leidraad voor de ouders, hoe we buiten het kindcentrum met de veiligheid van kinderen omgaan.

Passend Onderwijs:

Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert.

Privacy:

Zorg:

In het ondersteuningsplan kunt u lezen hoe de leerlingenzorg op school georganiseerd is.

Met instemming van de medezeggenschapsraad hanteren wij onderstaand gedrags-pestprotocol. Dit is een bijlage van het veiligheidsplan van KC BuitenRijck.


Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: 

Kinderopvang

GGD inspecties:

Hier vindt u altijd het laatste inspectierapport.

Opmerkingen of klachten:

Heeft u een idee, opmerking of klacht over de kinderopvang? Laat het ons meteen weten! Neem contact op met het team of de unitleider. Goed om te weten: onze kinderopvang is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Verder is de Governance Code Kinderopvang van toepassing.