Gedrags-Pestprotocol


Home  >  Ouders  >  Gedrags-Pestprotocol

Met instemming van de medezeggenschapsraad hanteren wij bijgaand gedrags-pestprotocol in het kindcentrum. Het gedrags-pestprotocol is een bijlage van het veiligheidsplan van KC BuitenRijck. Het veiligheidsplan is ter inzage in de directiekamer. Hier kunt u een afspraak voor maken.