Vertrouwen en veiligheid
Gezien worden
Interesse en betrokkenheid

Kindcentrum BuitenRijck 0-12 jaar

Welkom bij ons kindcentrum in de nieuwe wijk RijswijkBuiten. BuitenRijck biedt kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijke doorgaande pedagogische lijn. Binnen de leerpleinen 0-6 en 6-12 jaar gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Vertrouwen, veilig voelen, gezien worden en interesse; daar draait het bij ons om. Onze drie pijlers zijn:

Invloed op je eigen koers

Kansen voor elk kind; aandacht voor de autonomie en talenten benutten.

In beweging

Groeien en ontwikkelen; balans tussen concentreren en ontspanning. Uitdagende ruimtes en leerpleinen.

In gezamenlijkheid

Voor 0 tot 12 jaar één  team, één visie, één aanpak en één inhoudelijke lijn.

Alle agendapunten

Agenda

15
okt
Vertelvoorstelling groep 1 t/m 3
00:00- 23:59 uur
15
okt
16
okt
Informatieochtend nieuwe kleuters
09:00 (15 okt) - 10:00 (16 okt)

19
okt
27
okt
Herfstvakantie
13:45 (19 okt) - 14:45 (27 okt)
29
okt
Informatieochtend nieuwe kleuters
09:00- 10:00 uur