Vertrouwen en veiligheid
Gezien worden
Interesse en betrokkenheid

Kindcentrum BuitenRijck

Welkom bij ons kindcentrum in de nieuwe wijk RijswijkBuiten. BuitenRijck biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijke doorgaande pedagogische lijn. Binnen de leerpleinen 0-6 en 6-13 jaar gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Vertrouwen, veilig voelen, gezien worden en interesse; daar draait het bij ons om. Wij werken vanuit drie pijlers; 'invloed op je eigen koers', 'in beweging" en 'in gezamenlijkheid'.
Klik op de afbeeldingen voor onze complete visie.