Vertrouwen en veiligheid
Gezien worden
Interesse en betrokkenheid

Kindcentrum BuitenRijck 0-12 jaar

Welkom bij ons kindcentrum in de nieuwe wijk RijswijkBuiten. BuitenRijck biedt kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijke doorgaande pedagogische lijn. Binnen de leerpleinen 0-6 en 6-12 jaar gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Vertrouwen, veilig voelen, gezien worden en interesse; daar draait het bij ons om. Onze drie pijlers zijn:

Invloed op je eigen koers

Kansen voor elk kind; aandacht voor de autonomie en talenten benutten.

In beweging

Groeien en ontwikkelen; balans tussen concentreren en ontspanning. Uitdagende ruimtes en leerpleinen.

In gezamenlijkheid

Voor 0 tot 12 jaar één  team, één visie, één aanpak en één inhoudelijke lijn.

Alle agendapunten

Agenda

20
mei
07
jun
CITO-toetsen (groep 1 t/m 7)
11:45 (20 mei) - 12:45 (07 jun)
28
mei
Schoolfotograaf
12:15- 13:15 uur
29
mei
Studiedag, kinderen vrij !
14:45- 15:45 uur
30
mei
31
mei
Hemelvaartsdag en aansluitend studiedag, kinderen vrij !
14:45 (30 mei) - 15:45 (31 mei)