Onze kinderopvang

Onze kinderopvang biedt kinderen van 0-13 jaar een reis vol mogelijkheden. Met doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijke doorgaande pedagogische lijn. De ontwikkel- en speelpleinen spelen hierin een belangrijke rol

Een reis vol mogelijkheden binnen het kindcentrum

  • Kinderdagverblijf
  • Voorschoolse opvang
  • Buitenschoolse opvang.

Voor baby’s en peuters begint de reis in het kinderdagverblijf. In de veilige omgeving van hun eigen groepsruimte. Als ze ouder worden gaan ze ook op ontdekking in de centrale hal van het kinderdagverblijf. Hier is het ontwikkelplein met uitdagende speelmogelijkheden. Hier wennen kinderen aan het gezamenlijk spelen, wat in de basisschool wordt doorgetrokken naar het ontwikkelplein bij de kleuters.

 

Als kinderen vier jaar worden, vervolgt de reis binnen het kindcentrum zich niet alleen op de basisschool, maar ook op de voor- en buitenschoolse opvang. Voor de voorschoolse opvang is het reisdoel het ontwikkelplein. Voor de buitenschoolse opvang is dit hetzelfde ontwikkelplein of een van de (speel-)lokalen.

 

De kinderen vervolgen hun reis op het leerplein op de 1e etage. Als kinderen acht jaar zijn, reizen de kinderen door naar het BuitenHuis, onze locatie aan de Van Rijnweg. Dit is op loopafstand van het hoofdgebouw.