Kinderdagverblijf

De reis vol mogelijkheden binnen ons kindcentrum begint als baby op het kinderdagverblijf. Baby’s leren in een korte tijd veel nieuwe dingen en samen ontdekken we de wereld. Onze begeleiding is gericht op zelfvertrouwen opbouwen, welbevinden en het ontdekken van de omgeving. De kinderen hebben een eigen groepsruimte voor rust en voorspelbaarheid met de vaste gezichten van onze pedagogisch medewerkers.

Spelenderwijs leren op het kinderdagverblijf

Kinderen zijn van nature onderzoekers. Eerst onderzoeken ze hun eigen groepsruimte met volop spelmaterialen, hoeken en speelplekken. In de centrale hal van het kinderdagverblijf is het ontwikkelplein met uitdagende speelmogelijkheden. Daarnaast kunnen de peuters ook naar het ontwikkelplein van de kleuters. De  peuters spelen hier regelmatig met de kleuters. Hier ontmoeten kinderen elkaar, beginnen met samenspelen en fantasiespel. Zo leren ze niet alleen de kleuters kennen, maar ook de leerkrachten en de voor hen nieuwe ruimtes. Spelenderwijs bereiden we ze zo voor op de overgang naar het basisonderwijs.

 

 

Activiteiten met thema’s

We bieden themagerichte activiteiten en zorgen voor uitdaging en afwisseling met oog voor de belevingswereld van de kinderen. Voor een doorgaande lijn stemmen we de thema’s af met de kleutergroepen.

 

 

Groepen en combigroepen

We hebben vier verticale groepen kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (Schildpadjes, Gekko’s, Salamanders en Kameleons). Verder is er een horizontale peutergroep voor de leeftijd 3-4 jaar (Hagedissen). Elke groep heeft eigen pedagogisch medewerkers, die werken volgens een vast rooster. Onze roulerend medewerkers werken flexibel binnen het kinderdagverblijf.

 

Daarnaast werken we met combinatiegroepen en combinatieteams. Dat geeft de mogelijkheid om een rijke speelomgeving in te richten voor de jongere kinderen, waarbinnen ze zich tussen twee groepen kunnen verplaatsen. Door een intensieve samenwerking van de teams blijft een medewerker vrij voor het begeleiden van spel op de ontwikkelpleinen en voor de jonge kinderen in de groepsruimtes. Op deze manier krijgen alle kinderen een aanbod dat past bij hun ontwikkeling.

 

Gecombineerde groepen en teams:

  • Schildpadjes en Gekko’s
  • Salamandertjes en Kameleons
  • Hagedissen en kleutergroep onderwijs.