Overige informatie en documenten

Voor onderwijs

Zorg en veiligheid

Cito-resultaten uitleg

Hier vindt u een link naar een filmpje met uitleg over de citoresultaten, die u twee keer per jaar ontvangt vanaf groep 3: Cito uitleg KC BuitenRijck

Passend Onderwijs

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP via de link hieronder of bezoek de website van SPPOH.

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

Raadpleeg voor de meest recente informatie de kindcentrumgids.