Algemene informatie

In ons kindcentrum verzorgt Kinderopvang Morgen samen met Lucas Onderwijs de dagelijkse kinderopvang en het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

Klik hier voor:

Ouderapps

Binnen ons kindcentrum gebruiken wij in totaal drie apps voor ouders:

 • Social Schools (onderwijs)
 • Mijnrapportfolio (onderwijs)
 • Kids Konnect (kinderopvang).

 

Social Schools voor ouders onderwijsgedeelte

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van hun kind(eren). Goede communicatie is hierbij van belang. Op Kindcentrum BuitenRijck maken wij hiervoor onder andere gebruik van Social Schools. Met deze website en bijbehorende app willen wij ervoor zorgen dat schoolinformatie voor u altijd inzichtelijk is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat nieuwsbrieven en verstuurde e-mails via dit programma terug te kijken zijn. Ook kunt u de gegevens beheren van uzelf en uw kind(eren).

 

Via de agenda van Social Schools kunt u de activiteiten terugvinden die gedurende het jaar plaatsvinden, zoals feestdagen en studiedagen. Daarnaast kunt u absenties doorgeven en de groepspagina van uw kind(eren) bekijken. Op de website www.socialschools.nl vindt u uitgebreidere informatie.

 

Nieuwe ouders ontvangen automatisch via Social Schools een welkomstmail met de koppelcode van hun kind op het e-mailadres/de e-mailadressen die op het aanmeldformulier is/zijn vermeld en verwerkt in onze leerlingenadministratie. Heeft u twee of meer kinderen, dan ontvangt u voor ieder kind afzonderlijk een koppelcode. Is uw e-mailadres gewijzigd of komt er een extra mailadres bij, geef dit dan door aan de administratie via falbanese@kcbuitenrijck.nl.

 

MijnRapportfolio voor ouders onderwijsgedeelte

In MijnRapportfolio houden wij de ontwikkelingen van de leerling(en) bij. Het biedt ons de combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio in één online omgeving. MijnRapportfolio is gericht op de betrokkenheid van het kind bij zijn/haar eigen ontwikkeling. Door inbreng van zowel het kind (vanaf groep 5) als de leerkracht krijgen kind, leerkracht en ouders een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.

 

MijnRapportfolio is in plaats van de papieren rapporten van vroeger. Het is echter voor ouders/verzorgers wel mogelijk om een papieren versie van MijnRapportfolio uit te printen. Het gehele schooljaar blijft. MijnRapportfolio een actief document waarin wij de ontwikkelingen van de leerling(en) bijhouden. Kinderen en leerkrachten kunnen hiernaast bewijsstukken en foto’s uploaden.

Voor de eerste keer inloggen
 • Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl (zonder www ervoor).
 • Klik op ”Eerste keer inloggen”.
 • Voer het e-mailadres in waarmee u bekend bent bij ons kindcentrum en klik op ‘Verzend E-mail’. Vraag dit eventueel na bij juf Flavia van de administratie (falbanese@kcbuitenrijck.nl).
 • U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link. Klik op deze link om een wachtwoord aan te maken.
  • Let op: Als u een e-mailadres invoert dat niet bekend is bij ons kindcentrum, krijgt u geen bericht. Uit veiligheidsoverwegingen krijgt u ook geen melding dat het e-mailadres niet bekend is.
  • Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op MijnRapportfolio.

 

Kids Konnect voor ouders van kinderopvang

Kids Konnect is een app voor ouders met een kind op onze kinderopvang met informatie over de inschrijving en plaatsing van uw kind, facturen, betalingen en jaaroverzichten. Verder houdt u hier zelf uw persoonlijke gegevens bij en die van uw kind. In noodsituaties is het immers belangrijk dat wij altijd uw actuele contactgegevens hebben. Ook kunt u via Konnect extra en ruildagen aanvragen. De pedagogisch medewerkers zullen u via het ouderportaal op de hoogte houden van het verloop van de dag.