Kennismaken

Hoe verloopt de kennismaking op het kinderdagverblijf en bij het onderwijsdeel?

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Ongeveer een maand voor aanvang van de opvangperiode van uw kind bij Kindcentrum BuitenRijck neemt de pedagogisch medewerker contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we graag kennis met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Daarnaast bespreken we alle belangrijke zaken die we nodig hebben voor een optimale opvangperiode op BuitenRijck. U kunt hierbij denken aan de contactgegevens en zaken rondom voeding en slapen. Tijdens dit gesprek kunt u uiteraard ook al uw vragen stellen.

 

Wenmomenten

We maken twee afspraken voor een wenmoment. Mocht blijken dat uw kind langer nodig heeft om te wennen, dan maken we hierover in overleg met u afspraken.

 

Onderwijsgedeelte (4-12 jaar)

Om u de gelegenheid te geven om een passende schoolkeuze voor uw kind te maken, bieden wij u de mogelijkheid om één van onderstaande informatieochtenden bij te wonen. Wij zullen middels een presentatie ons best doen u wat meer te vertellen over hoe wij ons onderwijs vormgeven binnen ons kindcentrum en aansluitend vindt er een rondleiding plaats. Na afloop is er uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Gezien het informatieve karakter van de informatiebijeenkomst en de drukte in de school, vragen wij u vriendelijk om zonder kinderen te komen. 

 

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is alleen voor ouders van kinderen die minimaal twee jaar oud zijn en u dient zich van tevoren hiervoor aan te melden via de administratie: falbanese@kcbuitenrijck.nl. Wilt u in de mail het volgende vermelden: met hoeveel personen u komt (maximaal twee volwassenen), de naam en geboortedatum van uw kind en uw voorkeursdatum. Daarnaast vinden wij het ook fijn te weten of u aan één van onze voorrangsregels voldoet. Hierna ontvangt u een bevestiging van deelname via de administratie. Wij heten u alvast van harte welkom op één van onderstaande informatiebijeenkomsten. 

 

Data informatiebijeenkomsten:

Vrijdag 14 juni 2024: 09.30 - 10.30 uur
Dinsdag 8 oktober 2024: 09.30 - 10.30 uur
Maandag 10 februari 2025: 09.30 - 10.30 uur
Vrijdag 13 juni 2025: 09.30 - 10.30 uur

 

Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen wij u graag naar de kindcentrumgids. Kunt u zich vinden in onze visie en werkwijze? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.