Ons onderwijs

Ons onderwijs biedt kinderen van 4-13 jaar een reis vol mogelijkheden. Met doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijke doorgaande didactische en pedagogische lijn. De ontwikkel- en speelpleinen spelen hierin een belangrijke rol.

Een reis vol mogelijkheden binnen het kindcentrum

Voor kleuters begint de reis in een groep 1/2. In de kleutergroepen wordt spelenderwijs gewerkt aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dat zij spelen en leren in diverse hoeken en op het ontwikkelplein in een rijke speel-leeromgeving. Het spelenderwijs en bewegend leren proberen we zoveel mogelijk door te trekken naar groep 3 en hoger.

 

 

 

De rijke speel-leeromgeving past zich telkens aan op de thema’s (vanuit IPC) die gaandeweg het jaar de revue passeren. Ook het ontwikkel- en leerplein is een rijke ontmoetingsplek voor kinderen; ze leren hier samen met kinderen uit de andere groepen, onder begeleiding van een medewerker. Deze medewerker biedt tevens extra activiteiten aan op het gebied van extra of verlengde instructie, techniek of sensomotoriek. Onze drie pijlers 'in gezamenlijkheid', 'invloed op eigen koers' en 'in beweging', komen zichtbaar terug in ons dagelijks handelen.

 

Meer informatie over hoe wij inhoudelijk ons onderwijs vormgeven, vindt u in de kindcentrumgids.