Kennismaken en aanmelden

Ons kindcentrum biedt hele dagopvang (kinderdagverblijf 0-4 jaar), onderwijs en voor- en buitenschoolse opvang. Voor kinderopvang en onderwijs gelden verschillende aanmeldprocedures.