Visie


Home  >  Kindcentrum  >  Visie

Een reis vol mogelijkheden!

In ons kindcentrum mag je zijn, wie je bent. We creëren met elkaar een voedende, ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin samen gewerkt wordt aan optimale talentontwikkeling en leerrendement voor alle kinderen. Kortom, een reis vol mogelijkheden voor iedereen!


 

Ontwikkel- en leerpleinen

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Wij geven kinderen veel ruimte om te spelen en zelf te ontdekken. Dit gebeurt niet allen in de groep, maar ook op het ontwikkel- en leerplein. Kinderen die zelfstandig kunnen werken krijgen hier de ruimte voor, binnen en buiten de groepsruimtes. Het ontwikkel- en leerplein is een verlengde van de eigen groepsruimtes. We werken met flexplekken en iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheden die het ontwikkel- en leerplein biedt. Lees meer in het kindcentrumplan.

Onze gezamenlijke visie bestaat uit de drie pijlers: in beweging, invloed op je eigen koers en in gezamenlijkheid:

In beweging

Met bewegen worden meerdere facetten bedoeld:

Door concentratie en ontspanning goed af te wisselen, is er veel fysieke beweging mogelijk. Bewegen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. Hierbij vinden wij het ‘naar buiten gaan’, in alle jaargetijden, een belangrijk onderdeel voor het uitvoeren van al onze activiteiten.

Ook ons onderwijs zelf is in beweging: we ontwikkelen ons leerprogramma steeds verder. RijswijkBuiten is een groeiwijk in alle betekenissen.

Door het realiseren van uitdagende ruimtes en leerpleinen met verschillende leerplekken voor leeftijdsgroepen koppelen we inhoudelijke leerlijnen met fysieke materialen. Door het gebruik van verschillende ruimtes en materialen geven we de mogelijkheid om te ontwikkelen en te werken in een optimale leeromgeving. Kinderen ontdekken zelf welke leeromgeving en leerstrategie het beste bij hen past.

We maken optimaal gebruik van de vierkante meters door met en in de “ruimte” te werken.

Invloed op je eigen koers

Het onderwijs en de opvoeding staan in dienst van het individuele kind. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Er is veel aandacht voor de autonomie van het kind, maar wel binnen de kaders die afgesproken zijn. Hieronder vallen wettelijke eisen vanuit onderwijs en kinderopvang, maar ook de grens die ieder afzonderlijk kind kan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer structuur of extra ondersteuning bij het leren en ontwikkelen.

Kinderen krijgen zo de kans om naast de cognitieve doelen (eigen niveau) ook creatieve, sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen om zo hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en uit te bouwen.

Ook het personeel van het kindcentrum heeft invloed op zijn eigen koers. We willen graag gebruik maken van individuele kwaliteiten (o.a. creativiteit, muzikaliteit) van medewerkers en kijken ook naar de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele medewerker. Hierbij stellen we de vraag wat de individuele medewerker kan betekenen voor het kindcentrum.

In gezamenlijkheid

We streven ernaar om als één geheel te profileren: School, opvang en onder meer ouders zullen samen de handen ineen slaan om in de behoefte van het individuele kind te kunnen voorzien. Op ons kindcentrum zal ook veel aandacht zijn voor samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken met kinderen onderling. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. Er is één team en één visie die we in het dagelijks handelen uitdragen.

Een reis vol mogelijkheden voor iedereen!

In ons kindcentrum mag je zijn wie je bent. Dit geldt voor zowel de kinderen die het centrum bezoeken als voor de ouders, gasten en het team dat er werkzaam is. Kernwoorden hierbij zijn:

  • Vertrouwen
  • Veilig voelen
  • Gezien worden
  • Interesse.