Visie


Home  >  Kindcentrum  >  Visie

Een reis vol mogelijkheden!

In ons kindcentrum mag je zijn, wie je bent. We creëren met elkaar een voedende, ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin samen gewerkt wordt aan optimale talentontwikkeling en leerrendement voor alle kinderen. Kortom, een reis vol mogelijkheden voor iedereen!


 

Ontwikkel- en leerpleinen

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Wij geven kinderen veel ruimte om te spelen en zelf te ontdekken. Dit gebeurt niet allen in de groep, maar ook op het ontwikkel- en leerplein. Kinderen die zelfstandig kunnen werken krijgen hier de ruimte voor, binnen en buiten de groepsruimtes. Het ontwikkel- en leerplein is een verlengde van de eigen groepsruimtes. Lees meer in het kindcentrumplan.

Onze gezamenlijke visie bestaat uit de drie pijlers: 

In beweging

Met in beweging worden meerdere facetten bedoeld:  

Doordat kinderen de mogelijkheid wordt geboden tot fysieke beweging is concentratie en ontspanning goed af te wisselen. Bewegen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. Hierbij vinden wij het ‘ervaren’ een belangrijk onderdeel voor het uitvoeren van al onze activiteiten. Te denken valt aan: excursies, lessen buiten en bewegend/spelend leren. 

Het team en ons aanbod zijn ook in beweging: zowel de medewerkers als het leerprogramma zijn continu in ontwikkeling. Door het inzetten van uitdagende ruimtes, ontwikkel- en leerpleinen met verschillende leerplekken wordt de lesruimte vergroot en creëren we een optimale leeromgeving. 

Invloed op je eigen koers

Wij organiseren het leerproces zo, dat kinderen de ruimte hebben om, naast de reguliere doelen, ook eigen doelen en eigen keuzes te kunnen maken binnen het (onderwijs-)aanbod. Te denken valt aan: kindgesprekken en kindplannen. Kinderen krijgen zo de kans om naast de cognitieve doelen (gedifferentieerd aangeboden) ook creatieve, sociale, motorische en executieve vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast heeft de medewerker van ons kindcentrum ook invloed op zijn eigen koers. We maken graag gebruik van individuele kwaliteiten (o.a. creativiteit, sportiviteit) en zetten in op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op wat de individuele medewerker kan betekenen voor ons kindcentrum.  
 

In gezamenlijkheid

Samen met de ouders werken opvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het individuele kind. Vanuit eenheid, betrokkenheid en enthousiasme dragen we met elkaar zorg voor gezamenlijke verantwoordelijkheden binnen ons kindcentrum. We zijn met elkaar betrokken en ons belangrijkste doel is dat we er met elkaar voor zorgen dat de kinderen op BuitenRijck zich veilig en prettig voelen. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. Er is één team met één visie die we in het dagelijks handelen uitdragen.