Vrijwillige ouderbijdrage

Aan het begin van elk schooljaar stellen we de vrijwillige ouderbijdrage onderwijs vast in samenspraak met onze directie en MR. Hieronder leggen we uit wat de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn en waaraan deze uitgegeven worden. In principe komen er geen andere kosten gedurende dit schooljaar bij, behalve de kosten voor extra activiteiten in het kader van het afscheid van groep 8 (alleen voor de ouders van groep 8). 

Schooljaar 2023-2024

De totale vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 bedraagt €110 per kind. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende activiteiten:

  • €35 vieringen                                 
  • €55 excursies (voorafgaande of ter afsluiting van een IPC-thema)      
  • €20 verbruikskosten tijdens niet-lesgebonden tijden.                                     

Start uw kind na 1 januari 2024 bij ons op school? Dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage als volgt aangepast:

  • €50 instroom tussen 1 januari en 1 april 2024
  • €30 instroom tussen 1 april en 1 juli 2024.

De vrijwillige ouderbijdrage vragen wij voor activiteiten/excursies die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Zonder uw vrijwillige bijdrage zijn deze activiteiten/excursies eenvoudigweg niet mogelijk! Als u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan per mail contact op met de directie: ldvries@kcbuitenrijck.nl

 

Rekeningnummer vrijwillige ouderbijdrage

Ouders ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar automatisch een betaallink via Social Schools, waarmee de vrijwillige ouderbijdrage betaald kan worden. U mag de vrijwillige ouderbijdrage ook al eerder aan ons overmaken. Dit kan op het volgende rekeningnummer: NL64ABNA0570937140 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs- KC BuitenRijck te Rijswijk. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en zijn/haar groep. 

 

Uitleg diverse kostenposten

Vieringen

Uit dit potje worden de onkosten van  grote vieringen betaald: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Meesters- en Juffendag, Pasen, Koningsspelen en het Zomerfeest. Ook eenmalige vieringen, zoals een Lustrum, worden uit dit potje bekostigd.

 

Excursies

Het is ons streven bij elk IPC-thema een excursie te houden. Te denken valt aan boerderij ’t Geertje, Blijdorp, Gemeentemuseum, een dierenpark etc. Uit dit potje betalen we de kosten zoals entreegeld, maar ook het vervoer. Bij afstanden van meer dan 30 kilometer hebben we besloten voortaan gebruik te maken van busvervoer. Hier zal een groot gedeelte van de kosten in gaan zitten.

 

Verbruikskosten tijdens niet lesgebonden tijden

U als ouder betaalt geen kosten voor het overblijven en de pauzes. Wel worden tijdens deze tijden kosten gemaakt door de school voor materialen die zowel binnen als buiten worden gebruikt. Om deze (buitenspel)materialen te kunnen vervangen en/of aan te vullen is geld nodig. Ook de EHBO verbruiksmaterialen betalen we hieruit.