Aanmelden


Home  >  Kindcentrum  >  Aanmelden

Ons kindcentrum biedt de volgende opvangmogelijkheden: voorschoolse opvang, kinderdagverblijf 0-4 jaar, onderwijs en buitenschoolse opvang. Voor deze vormen van opvang en onderwijs gelden verschillende aanmeldprocedures.

Kennismaken

Kindcentrum BuitenRijck is onderverdeeld in een kinderdagverblijf- en onderwijsgedeelte.

Kinderdagverblijfgedeelte (0-4 jaar)

Ongeveer een maand voor aanvang van de opvangperiode van uw kind bij KC BuitenRijck neemt de pedagogisch medewerker contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we graag kennis met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Daarnaast bespreken we alle belangrijke zaken die we nodig hebben voor een optimale opvangperiode op KC BuitenRijck. U kunt hierbij denken aan de contactgegevens en zaken rondom voeding en slapen. Tijdens dit gesprek kunt u uiteraard ook al uw vragen stellen. We maken twee afspraken voor een wenmoment. Mocht blijken dat uw kind langer nodig heeft om te wennen maken we hier, in overleg met u, afspraken over.

Onderwijsgedeelte (4-12 jaar)

De eerste rondleiding/kennismaking voor ouders van leerlingen die dit schooljaar zullen starten, vindt plaats op 27 november 2018 van 9.00 - 10.00uur.

Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe aanmeldprocedure voor het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck. Met deze nieuwe aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders nog beter transparant maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen.
 

Download Aanmeldformulier
Download Ouderverklaring
Meer informatie: André Lourens, directeur
E-mail: aanmelden@kcbuitenrijck.nl
Telefoon: 070-2189960

Aanmeldprocedure kinderopvang

Voor het kinderdagverblijf 0-4 jaar, voor- en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) kunt u zich aanmelden middels onderstaand aanmeldformulier.

Afspraak rondleiding en/of meer informatie:
Joyce Bootsma
E-mail: jbootsma@kcbuitenrijck.nl
Telefoon: 070-2189960

Vragen over uw inschrijving:
Afdeling plaatsingen
Linda van Duijn
Telefoon: 070-7920103

Augustus 2017: Bericht van de gemeente Rijswijk  (Bron: RijswijkBuiten.nl)

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck reeds gestart in een tijdelijke huisvesting. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.

Kindcentrum BuitenRijck
Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. De voorbereiding voor het realiseren van het nieuwe onderkomen is in volle gang. Inmiddels is aannemer SMT Bouw & Vastgoed met de bouw gestart en vanaf 1 januari 2018 opent Kindcentrum BuitenRijck haar nieuwe deuren! In het nieuwe gebouw komt ook een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd. 

Kindcentrum Parkrijk
Na diverse overleggen met verschillende schoolbesturen is besloten dat Librijn het onderwijs in de nieuwe school in deelgebied Parkrijk van RijswijkBuiten gaat verzorgen. In deze nieuwe brede school wil Librijn een integraal kindcentrum realiseren met de Montessori visie als uitgangspunt. Naast onderwijs en buitenschoolse opvang worden ook voorzieningen gerealiseerd voor 0 – 4 jarigen in de vorm van een kinderdagverblijf. Bij de brede school wordt daarnaast ook een sportzaal gebouwd.
De nieuwbouw van het kindcentrum in Parkrijk zal naar verwachting in het schooljaar 2019/2020 gereed zijn. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion, die vanaf begin 2018 beschikbaar komen met de verhuizing van kindcentrum Buitenrijck naar hun definitieve huisvesting. Na de voorjaarsvakantie van 2018 zal op 3 maart het nieuwe kindcentrum Parkrijk starten op de tijdelijk locatie aan de Van Rijnweg 7 en 11.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Librijn: www.librijn.nl/parkrijk.

Vragen

Heeft u vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk, neem dan contact met de Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier wat u kunt downloaden op www.rijswijk.nl