Aanmelden


Home  >  Kindcentrum  >  Aanmelden

Ons kindcentrum biedt hele dagopvang (kinderdagverblijf 0-4 jaar), onderwijs en voor- en buitenschoolse opvang. Voor kinderopvang en onderwijs gelden verschillende aanmeldprocedures.

Kennismaken

Kindcentrum BuitenRijck is onderverdeeld in een kinderdagverblijf- en onderwijsgedeelte.

Kinderdagverblijfgedeelte (0-4 jaar)

Ongeveer een maand voor aanvang van de opvangperiode van uw kind bij KC BuitenRijck neemt de pedagogisch medewerker contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we graag kennis met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Daarnaast bespreken we alle belangrijke zaken die we nodig hebben voor een optimale opvangperiode op KC BuitenRijck. U kunt hierbij denken aan de contactgegevens en zaken rondom voeding en slapen. Tijdens dit gesprek kunt u uiteraard ook al uw vragen stellen. We maken twee afspraken voor een wenmoment. Mocht blijken dat uw kind langer nodig heeft om te wennen maken we hier, in overleg met u, afspraken over.

Onderwijsgedeelte (4-12 jaar)

Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om u live in ons kindcentrum te ontvangen. Echter willen wij u wel graag de gelegenheid geven om een passende schoolkeuze voor uw kind te maken en bieden u de mogelijkheid om de informatieochtend online bij te wonen via Microsoft Teams. Wij zullen middels een online presentatie ons best doen u wat meer te vertellen over de werkwijze van het onderwijsgedeelte binnen ons kindcentrum.  Er is uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De online informatiebijeenkomst is alleen voor ouders van kinderen die minimaal twee jaar oud zijn en u dient zich van tevoren hiervoor aan te melden via de administratie: falbanese@kcbuitenrijck.nl. Wilt u in de mail het volgende vermelden: het mailadres waar wij de link voor de bijeenkomst naartoe kunnen sturen, de naam en geboortedatum van uw kind en uw voorkeursdatum. Hierna ontvangt u een bevestiging van deelname en een aantal dagen voor de online informatiebijeenkomst ontvangt u van ons een link via Microsoft Teams. 

Data online informatiebijeenkomsten:

Vrijdag 29 oktober 2021 09.00 - 10.00 uur
Dinsdag 25 januari 2022  09.00 - 10.00 uur
Vrijdag 11 maart 2022 09.00 - 10.00 uur
Dinsdag 17 mei 2022 09.00 - 10.00 uur
Vrijdag 1 juli 2022 09.00 - 10.00 uur


Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen wij u graag naar de website, waar u onder meer de kindcentrumgids kunt vinden met specifieke informatie over de werkwijze van ons kindcentrum. 

Aanmeldprocedure onderwijsgedeelte

Het onderwijsgedeelte van kc BuitenRijck hanteert onderstaande aanmeldprocedure. Met deze aanmeldprocedure voldoen wij aan de wet- en regelgeving en zijn wij naar ouders transparant hoe wij omgaan met aanmeldingen van leerlingen. U kunt uw kind bij ons aanmelden in de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar wordt.  

André Lourens, directeur
E-mail: aanmelden@kcbuitenrijck.nl
Telefoon: 070-2189960

Aanmeldprocedure kinderopvang

Voor het kinderdagverblijf 0-4 jaar en de voor- en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) kunt u zich aanmelden met het online aanmeldformulier. Wij hanteren een beleid van minimaal twee dagen per week voor kinderen van 0-4 jaar. Zo kunnen wij een betere groepssamenstellingen creëren, de emotionele veiligheid beter garanderen en beter de ontwikkeling van kinderen in kaart kunnen brengen. Voor het onderwijsgedeelte kunt u uw kind pas aanmelden binnen de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar wordt. Zie hiervoor onze aanmeldprocedure onderwijsgedeelte (lees meer).


Regina Stork, manager kinderopvang 
E-mail: regina@truecolorschildcare.com
Telefoon: 06-29409644

Vragen over uw inschrijving

Afdeling Plaatsingen
Contactpersoon: Linda van Duijn
E-mail: plaatsingen@kinderopvangmorgen.nl