Nieuws


Home  >  Kindcentrum  >  Nieuws

Coronavirus

In Nederland zijn besmettingen met het coronavirus COVID-19 geconstateerd. Op de website van Stichting Rijswijkse Kinderopvang het antwoord op een aantal van de meest gestelde vragen en informatie

Vacatures

We zoeken weer nieuwe collega's!
Kijk snel op onze vacaturepagina.

Onderwijskwaliteit

Voor informatie over de onderwijskwaliteit op ons kindcentrum verwijzen wij u naar ons kindcentrumplan en de website www.scholenopdekaart.nl

Nieuwsbrief BinnensteBuit

De nieuwste nieuwsbrief van 28 juni 2019 staat online!
Kijk snel op de nieuwsbrievenpagina.

Nieuwsflits KC-raad

Nieuwsflits KC Raad

Half januari heeft de eerste KC raad van 2019 plaatsgevonden. 

Onderwerpen waar we jullie de komende periode informatie over hopen te geven zijn:  bestemming van de plantenbakken op het dakterras, het plaatsingsbeleid  en hoe jullie als ouders beter geïnformeerd kunnen worden over de bezigheden van de kinderen.

Jaarverslag MR en OR schooljaar 2017-2018

Op de pagina medezeggenschap zijn de jaarverslagen 2017-2018 terug te vinden.
Hierin kunt u lezen waar de MR en OR mee bezig zijn geweest.

PAD-kind van de dag

Beste ouders/verzorgers van groep 3,

 

Inmiddels hebben bijna alle kinderen "Zoem de Bij" al te logeren gehad en gaan wij met het "PAD-kind van de dag" starten.

Dit betekent dat op maandag, donderdag en vrijdag één leerling een paar spulletjes van thuis mee mag nemen en mag laten zien in de klas. Hij/zij mag dan iets vertellen over thuis (met wie woon je thuis, heb je huisdieren, welke sport doe je graag, wat is je hobby, etc.). Op deze dag krijgt het PAD-kind van de dag extra complimenten van de andere kinderen. De complimenten worden opgeschreven op een blad die het PAD-kind 's middags mee naar huis krijgt.

In het onderstaande rooster kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is om "PAD-kind van de dag" te zijn:

Donderdag 8 november Alyssia

Maandag 12 november Abbie

Donderdag 15 november Robin

Maandag 19 november Jack

Donderdag 22 november Tygo

Vrijdag 23 november Nina

Maandag 26 november Maika

Donderdag 29 november Rikki

Vrijdag 30 november Fiene

Maandag 1 december Kaijlee

Vrijdag 7 december Giulietta

Maandag 10 december Rishi

Donderdag 13 december Vinz

Vrijdag 14 december Kay

Maandag 17 december Lindsey

Donderdag 10 januari Hannah

Vrijdag 11 januari Shiven

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Monique en Angela

Terugblik schooljaar

Terugblik schooljaar 2017/2018

Het afgelopen schooljaar was een jaar om nooit meer te vergeten!

De start met zeven groepen verdeeld over twee gebouwen aan de Van Rijnweg. Administratie, zorg en directie op het ontwikkelplein en de voorbereiding op de verhuizing  naar de nieuwbouw. Spannend voor een ieder, maar ook druk en intensief.


Nieuwbouw

Na de kerstviering aan de Van Rijnweg is er door het team hard gewerkt om de nieuwbouw startklaar te maken voor het tweede gedeelte van het schooljaar. Vooral de groepen 3 t/m 8 waren enorm blij dat ze gebruik konden maken van het leerplein.

Helaas kon het kinderdagverblijf nog niet direct mee verhuizen, maar in februari 2018 was het dan ook voor hun zover zitten we vanaf maart 2018 samen onder één dak.

Nu we een paar maanden in de nieuwbouw zijn gehuisvest merk je dat iedereen al aardig gewend is. Net als het betrekken van een nieuwe woning duurt het even voordat alles een beetje “eigen” is. Iedereen gaat hier op zijn eigen wijze mee om en bij de één duurt het wat langer dan bij de ander, maar inmiddels zijn we allemaal wel gewend.


Veiligheid rondom het gebouw

Ondanks dat er nog een aantal werkzaamheden hebben plaatsgevonden en nog plaats gaan vinden in en rondom het gebouw, zal na de zomervakantie de MR/OC samen met u als ouders met de gemeente Rijswijk in gesprek gaan met betrekking tot de veiligheid rondom het gebouw.


Positieve resultaten

De afgelopen toetsperiode laten positieve resultaten zien bij de kinderen en zien we vooruitgang in ieders ontwikkeling. Het is goed om te zien dat de vervolgstappen in het gepersonaliseerd leren ook resultaten opleveren. Ook zien we de kinderen dagelijks genieten en wordt er naast hard werken en overleggen ook veel gelachen. De gesprekken met u over de ontwikkeling van uw kind(eren) naar aanleiding van de KIJK!-lijnen en het rapport (komend schooljaar werken we verder aan Mijn Rapportfolio) ervaren we als zeer waardevol.


Personeel

Niet alleen de verhuizing naar de nieuwbouw was een intensief traject, maar ook het vinden van leerkrachten in beide groepen 3/4 rond de kerst was niet eenvoudig. Gelukkig is het gelukt om voor beide groepen leerkrachten te vinden zodat de kinderen van onderwijs konden worden voorzien. Met name voor de kinderen van deze twee groepen was het niet altijd gemakkelijk. Afscheid nemen van je juf voor 1 december of voor de kerst en starten in een nieuw gebouw met nieuwe leerkrachten is niet altijd even makkelijk geweest. Ik vind het dan ook erg knap en ben trots op deze kanjers dat ze hier zo goed mee om zijn gegaan. Uiteraard is dat ook een verdienste van de leerkrachten en u als ouders.
 

Naast bovenstaande wisselingen hadden we ook te maken met leerkrachten die moeder werden en een gedeelte van het schooljaar niet beschikbaar waren. Ook deze wisselingen hebben we met elkaar (team, kinderen en ouders) goed opgevangen en de nieuwe collega’s onderdeel laten uitmaken van ons team.

Naast uitbreiding van de groepen binnen het onderwijs is er ook een vijfde groep gestart binnen het kinderdagverblijf. Ook hier hebben we nieuwe collega’s mogen begroeten en zijn er veel nieuwe kinderen gestart op BuitenRijck.

Een kindcentrum in opbouw waarin het onderwijsgedeelte de komende jaren doorgroeit naar ruim 350 kinderen vraagt veel van iedereen. Volgende week nemen we afscheid van Juf Irene en juf Brigitte die om persoonlijke redenen afscheid van ons nemen en niet omdat ze het niet naar hun zin hebben of BuitenRijck geen fijne plek vinden om te werken. Juf Merit werkt voor een uitzendbureau en heeft de komende jaren nog verplichtingen aan het uitzendbureau. Wij danken haar voor alles en wie weet zien we haar in de toekomst nog terug op BuitenRijck. Ze heeft het in ieder geval erg naar haar zin gehad.

In augustus 2018 starten juf Eline, juf Saskia, juf Claudia, juf Marjolijn, juf Larissa en meester Jurriaan bij ons. We wensen ze allemaal een fijne tijd en een fijne samenwerking met u als ouders. Juf José is in december 2018 uitgerekend en zal in november met verlof gaan. Na haar verlof zal ze drie dagen per week weer aan de slag gaan op BuitenRijck.


Komend schooljaar

In de midden- en bovenbouw gaan we verder met het gebruik van Snappet, het groepsdoorbrekend werken en de inhoudelijke kindgesprekken worden komend schooljaar verder uitgebreid.

We sluiten het schooljaar 2017/2018 af, maar kijken ook alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar waar we samen met u ons andermaal gaan inzetten voor uw kind(eren).

Voordat het zover is vieren we nog het zomerfeest met elkaar en gaan dan genieten van een welverdiende vakantie. Op vrijdag 24 augustus tussen 14.00 -15.00 uur ontmoeten we elkaar vervolgens weer tijdens de inloopmiddag!


Ik dank u voor de prettige samenwerking van het afgelopen schooljaar en wens iedereen alvast een fijne zomervakantie. Voor de kinderen die een gedeelte van de zomervakantie op BuitenRijck verblijven is er een fijn en uitdagend programma met veel buitenactiviteiten voorbereid.

Een zonnige groet,

André Lourens

Notulen MR 28 mei online

Op de pagina van de MR is de notulen van de MR vergadering van 28 mei jl. online gezet.
http://kcbuitenrijck.nl/ouders/medezeggenschap

De volgende vergadering staat gepland op 10 september 2018. Mocht u bespreekpunten hebben dan kunt u de MR dit laten weten. Stuur uw agendapunt naar: mr@kcbuitenrijck.nl of spreek 1 van de MR leden aan.

AVG

Graag willen wij u informeren over hoe het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Op de AVG pagina kunt u hier meer over lezen.