AVG

Graag willen wij u informeren over hoe het onderwijsgedeelte van kindcentrum BuitenRijck zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Op de AVG pagina kunt u hier meer over lezen.