Informatie vanuit de gemeente mbt onderwijshuisvesting in Rijswijk Buiten

De gemeente Rijswijk heeft aan ons de volgende tekst gestuurd mbt onderwijshuisvesting in Rijswijk Buiten.

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck reeds gestart in een tijdelijke huisvesting. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.

Kindcentrum BuitenRijck
Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. De voorbereiding voor het realiseren van het nieuwe onderkomen is in volle gang. In april start aannemer SMT Bouw & Vastgoed met de bouw en vanaf 1 januari 2018 opent Kindcentrum BuitenRijck haar nieuwe deuren! In het nieuwe gebouw komt ook een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd.

2e school in Parkrijk
De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk. Het wordt een voorziening met huisvesting voor circa 16 groepen (de definitieve omvang wordt in een later stadium bepaald) en ook hier wordt een sportzaal gerealiseerd. De voorlopig planning is, dat deze onderwijsvoorziening vanaf het schooljaar ‘20/’21 open kan. Welke basisschool of basisscholen er in het nieuwe gebouw komen is nog niet bekend. Op dit moment voert de gemeente met twee schoolbesturen hierover gesprekken. Streven is om in 2018 te starten met één of twee nieuwe basisscholen in de noodvoorziening waar nu nog tijdelijk Kindcentrum BuitenRijck in is gehuisvest. Inschrijven is nog niet mogelijk.

Factsheet
Eerder is een document opgesteld met vragen en antwoorden over onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten. Bijgevoegd is de geactualiseerde versie.

Vragen
Heeft u vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk, neem dan contact met de Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier wat u kunt downloaden op www.rijswijk.nl

http://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/kindcentrum-buitenrijck/