Kerst nieuwsbrief

Beste ouders, verzorgers,

Afgelopen dinsdag is de ouderraad, samen met een grote groep hulpouders, druk bezig geweest om de school in mooie kerstsferen te brengen. En dat is goed gelukt! Bedankt!

Ook in de klassen is het al gezellig. We knutselen, luisteren naar het kerstverhaal, zingen en steken dagelijks de adventskaarsen aan.

Kerststukjes:

Dinsdag 20 december van 13.00 tot en met 14.00 gaan wij met de hele school kerststukjes maken. Hiervoor zoeken wij ouders die kunnen komen helpen.

Alle kinderen moeten deze dag zelf voor een kaars, bakje en versiersels zorgen en dit meenemen naar school. Voor groen en oase wordt gezorgd.

Kerstdiner:

Dit jaar willen wij u vragen iets te maken voor het kerstdiner. Vanaf aanstaande maandag kunt u zich inschrijven op de lijst bij de deur van de klas wat u wilt maken/kopen voor het kerstdiner.

Viering:

Woensdag 21 december is de Kerstviering. Alle kinderen worden om 17.00 uur in de klas verwacht.

Ouders kunnen zich op het plein opstellen achter de afzetlinten. Vervolgens zullen alle kinderen naar buiten komen en wordt het Kerstverhaal verteld en zullen alle klassen iets presenteren dit zal ongeveer van 17.15 tot en met 17.45 zijn.

Daarna zullen wij naar binnen gaan voor het kerstdiner.

Om 19.00 uur kunt u uw kind weer uit de klas halen.

Maar we gaan nog veel meer leuke dingen doen!

Hieronder even de data met de activiteiten rondom Kerst voor de komende 2 weken:

Donderdag 15 december:     Poppentheater op school voor de peuters en groep 1 t/m 3

Vrijdag 16 december:          Schaatsen voor groep 3 t/m 8

Dinsdag 20 december:         Kerststukjes maken. Wie kan er komen helpen?

Woensdag 21 december:      Kerstviering en kerstdiner van 17.00 – 19.00 uur

Donderdag 22 december:     Spelletjes/speelgoed dag

Donderdag 22 december:     Hallen en klassen opruimen.

Vrijdag 23 december:          Alle kinderen vrij.

Fijn weekend,

Team KC Buitenrijck.