Lokalen Van Rijnweg 7

Update juli 2023
Ook volgend schooljaar zullen wij gebruik maken van de extra lokalen aan de Van Rijnweg 7. De groepen 7, 7/8 en 8 zullen hier worden gevestigd gedurende het gehele schooljaar. Op het moment dat wij extra plekken voor bepaalde leerjaren beschikbaar hebben, dan publiceren wij dit in deze Nieuws-rubriek.

Update juli 2022
Volgend schooljaar zullen ook de groepen 6 en 6/7 zich gaan vestigen aan de Van Rijnweg 7. Hiermee wordt deze locatie uitgebreid met twee extra groepen. 

Update september 2021
Aan de Van Rijnweg starten met ingang van schooljaar 2021-2022 de groepen 7 en 8. 

Update februari 2021
Wij hebben definitief de beschikking gekregen over extra lokalen aan de Van Rijnweg met ingang van schooljaar 2021-2022. Dit kan betekenen dat wij meer kinderen aan kunnen nemen. Houd hiervoor deze website in de gaten. Op het moment dat wij weten of wij extra plekken voor bepaalde leerjaren beschikbaar hebben, dan publiceren wij dit in deze Nieuws-rubriek.

Update januari 2021
Van de gemeente Rijswijk hebben wij voor de kerstvakantie vernomen dat wij in 2021 de beschikking krijgen over extra lokalen aan de Van Rijnweg 7, waar tot aan half december 2020 Montessorischool Parkrijk was gevestigd. We hebben in 2019 de toezegging gekregen, dat wij in de toekomst extra ruimte zouden krijgen en hebben hierdoor al extra kinderen aangenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe wij deze extra locatie aan de Van Rijnweg gaan invullen; welke groepen er komen en of er meer ruimte is om uit te breiden. Zoals u kunt lezen in onze aanmeldprocedure hanteren wij twee voorrangsregels en wij doen enorm ons best om deze twee groepen voorrangskinderen een onderwijsplek te kunnen aanbieden. Zodra wij meer informatie hebben over de invulling aan de Van Rijnweg, dan kunt u dit ook onder deze rubriek 'Nieuws' teruglezen. Wij houden u op de hoogte.