Nieuwsflits KC-raad

Nieuwsflits KC Raad

Half januari heeft de eerste KC raad van 2019 plaatsgevonden. 

Onderwerpen waar we jullie de komende periode informatie over hopen te geven zijn:  bestemming van de plantenbakken op het dakterras, het plaatsingsbeleid  en hoe jullie als ouders beter geïnformeerd kunnen worden over de bezigheden van de kinderen.

Daarnaast zijn er onderwerpen besproken die op de agenda komen van de directie. Zeker met de komst van de unitleiders per 1 februari kunnen we verdere stappen maken als het gaat om het opereren als één kindcentrum.

Onderwerpen als aanstellingsbeleid, voedingsbeleid, rapportage binnen het kindcentrum, zullen onder de loep worden genomen met als doel dit zo goed mogelijk samen te voegen. 

Mochten jullie als ouders een onderwerp willen aankaarten, informeer ons dan voor 4 maart.
Je kan dit doen via Marjan, Kim, Max en Malissa of via het schoolteam. U kunt ons ook een e-mail sturen: mr@kcbuitenrijck.nl

Groeten,

de KC raad