Onderwijskwaliteit

Voor informatie over de onderwijskwaliteit op ons kindcentrum verwijzen wij u naar ons kindcentrumplan en de website www.scholenopdekaart.nl