Uitbreiding lokalen Van Rijnweg

Update januari 2021
Van de gemeente Rijswijk hebben wij voor de kerstvakantie vernomen dat wij in 2021 de beschikking krijgen over extra lokalen aan de Van Rijnweg 7, waar tot aan half december 2020 Montessorischool Parkrijk was gevestigd. We hebben in 2019 de toezegging gekregen, dat wij in de toekomst extra ruimte zouden krijgen en hebben hierdoor al extra kinderen aangenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe wij deze extra locatie aan de Van Rijnweg gaan invullen; welke groepen er komen en of er meer ruimte is om uit te breiden. Zoals u kunt lezen in onze aanmeldprocedure hanteren wij twee voorrangsregels en wij doen enorm ons best om deze twee groepen voorrangskinderen een onderwijsplek te kunnen aanbieden. Zodra wij meer informatie hebben over de invulling aan de Van Rijnweg, dan kunt u dit ook onder deze rubriek 'Nieuws' teruglezen. Wij houden u op de hoogte.