Nieuws


Home  >  Kindcentrum  >  Nieuws

Binnenste Buit #17 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over de rapporten, de nieuwbouw en het zomerfeest.

Fijn lang Pinksterweekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Schoolfotograaf 13 juni

Beste ouders, verzorgers,

 

Dinsdag 13 juni komt de schoolfotograaf van Knappe Koppies naar KC BuitenRijck voor groepsfoto's en portretfoto's. Ook broertjes/zusjes die hier op school zitten zullen samen op de foto worden gezet. Broertjes/zusjes die nog niet hier op school zitten moeten worden ingeschreven op een lijst, dit kan vanaf a.s. donderdag op de inschrijflijst die hangt in de hal van het hoofdgebouw.

In bijgaande brief vindt u alle informatie die u nodig heeft.

 

Met vriendelijke groet,

team KC BuitenRijck

Binnenste Buit #16 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over kamp groep 6,7 en 8, theaterlessen van Trias en kunt in de wijk.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Binnenste Buit #15 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over wijzigingen personele bezetting na de meivakantie en een terugblik op de viering 1e paal nieuwbouw en de Koningsspelen.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Eerste paal geslagen voor onze nieuwbouw

We hebben een nieuwbouwpagina aangemaakt waar de vorderingen van onze nieuwbouw te volgen zullen zijn.

Donderdag 13 april 2017 was het feest. De eerste paal werd geslagen en dat werd gevierd met de kinderen van het kindcentrum. Zie voor foto's onze nieuwe pagina Nieuwbouw

Notulen eerste vergadering

Op de pagina van de MR is de notulen van de MR vergadering van 30 januari jl. online gezet.
http://kcbuitenrijck.nl/ouders/medezeggenschap

Maandag 8 mei staat de volgende vergadering gepland. Mocht u bespreekpunten hebben dan kunt u de MR dit laten weten. Stuur uw agendapunt naar: mr@kcbuitenrijck.nl of spreek 1 van de MR leden aan.

Binnenste Buit #13 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over Pasen en de nieuwe administratief medewerkster stelt zich voor.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Binnenste Buit #14 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over Pasen, viering 1e paal nieuwbouw en een nieuwe leerkracht stelt zich voor.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Binnenste Buit #12 schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van KC Buitenrijck met onder andere meer informatie over de MR, het Paasfeest en de viering van het slaan van de 1e paal van de nieuwbouw.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

team KC Buitenrijck

Informatie vanuit de gemeente mbt onderwijshuisvesting in Rijswijk Buiten

De gemeente Rijswijk heeft aan ons de volgende tekst gestuurd mbt onderwijshuisvesting in Rijswijk Buiten.

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck reeds gestart in een tijdelijke huisvesting. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.

Kindcentrum BuitenRijck
Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. De voorbereiding voor het realiseren van het nieuwe onderkomen is in volle gang. In april start aannemer SMT Bouw & Vastgoed met de bouw en vanaf 1 januari 2018 opent Kindcentrum BuitenRijck haar nieuwe deuren! In het nieuwe gebouw komt ook een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd.

2e school in Parkrijk
De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk. Het wordt een voorziening met huisvesting voor circa 16 groepen (de definitieve omvang wordt in een later stadium bepaald) en ook hier wordt een sportzaal gerealiseerd. De voorlopig planning is, dat deze onderwijsvoorziening vanaf het schooljaar ‘20/’21 open kan. Welke basisschool of basisscholen er in het nieuwe gebouw komen is nog niet bekend. Op dit moment voert de gemeente met twee schoolbesturen hierover gesprekken. Streven is om in 2018 te starten met één of twee nieuwe basisscholen in de noodvoorziening waar nu nog tijdelijk Kindcentrum BuitenRijck in is gehuisvest. Inschrijven is nog niet mogelijk.

Factsheet
Eerder is een document opgesteld met vragen en antwoorden over onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten. Bijgevoegd is de geactualiseerde versie.

Vragen
Heeft u vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk, neem dan contact met de Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier wat u kunt downloaden op www.rijswijk.nl

http://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/kindcentrum-buitenrijck/