Openingstijden, vakanties en schoolvrije dagen

Voor kinderen kan een dag in ons kindcentrum om 07.30 uur beginnen en om uiterlijk 18.30 uur eindigen. Op schooldagen is het lessenblok van 08.30 tot 14.15 uur verplicht.

Openingstijden

0-4 jaar:

kinderdagverblijf:

07.30-18.30 uur (werkdagen).

4-13 jaar:

voorschoolse opvang:

07.30-8.30 uur (schooldagen)

lessenblok:

08.30-14.15 uur (inloop van 08.15-08.30 uur)

buitenschoolse opvang:

 • schooldagen:
 • schoolvakanties en schoolvrije dagen:

 

 • 14.15-18.30 uur
 • 07.30-18.30 uur.

Continurooster onderwijs

Op lesdagen werkt het onderwijs vijf dagen per week met dezelfde begin- en eindtijden. Dat betekent dat alle onderwijsdagen starten om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur. Dit geeft structuur en duidelijkheid voor kinderen.

 

Vakanties en schoolvrije dagen

Het gehele kindcentrum (onderwijs, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) is tijdens het schooljaar 2023-2024 gesloten op:

 • Eerste en tweede Kerstdag: maandag 25 en dinsdag 26 december 2023
 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • 2e Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024 
 • Kindcentrum studiedag: vrijdag 7 juni 2024.

Vakantierooster onderwijs 2023-2024

Alle leerlingen 4-12 jaar zijn vrij. Kinderdagverblijf en BSO zijn m.u.v. bovengenoemde dagen open:

 • Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024 
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag)
 • Zomervakantie: maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024.

Studiedagen onderwijs

Alle leerlingen van 4-12 jaar zijn vrij. Kinderdagverblijf en BSO zijn open.

 • Dinsdag 19 september 2023 (Prinsjesdag)
 • Woensdag 8 november 2023
 • Vrijdag 22 december 2023 
 • Maandag 5 februari 2024
 • Donderdag 28 maart 2024
 • Maandag 10 juni 2024
 • Vrijdag 12 juli 2024.
Let op: vrijdag 7 juni 2024 is het gehele kindcentrum gesloten, inclusief kinderdagverblijf en BSO.