Openingstijden


Home  >  Kindcentrum  >  Openingstijden

Voor kinderen kan een dag in ons kindcentrum om 7.30 uur beginnen en om uiterlijk 18.30 uur eindigen. Aan u de keuze hoe u de dag van uw kind indeelt. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is op schooldagen het lessenblok van 8.20 tot 14.15 uur verplicht.

Op de lesdagen werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle schooldagen hetzelfde zijn ingedeeld; van tien voor half negen tot kwart over twee. Dit geeft veel structuur en duidelijkheid voor kinderen, het team en ouders. Een terugkerend dagritme biedt rust. Door een kortere pauze tussen de middag blijven de kinderen ‘beter bij de les’. Het betekent ook dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Bovendien is er zo ’s middags meer tijd voor ontspanning.

Kinderen eten tussen de middag altijd in het kindcentrum, ook op schooldagen.

De tijden kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn geldig t/m 31 december 2016. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Schooldagen

0-4 jaar:

7.30-18.30    0-4 jaar: hele dagopvang

4-12 jaar:

7.30-8.30      voorschoolse opvang

8.30-14.15    lessenblok (inloop van 8.20 – 8.30 uur)

14.15-18.30  naschoolse opvang

Schoolvakanties en schoolvrije dagen

7.30-18.30    0-4 jaar: hele dagopvang

7.30-18.30    4-12 jaar vakantie-opvang/schoolvrije dagen