Informatie


Home  >  Ouders  >  Informatie

Zowel onderwijs als de kinderopvang werkt volgens protocollen. Deze protocollen, overige formulieren en inspectierapporten vindt u hieronder:

Kindcentrum

Wilt u liever de kindcentrumgids op papier? Vraag deze dan per email aan.

Onderwijs

Zorg en veiligheid
Cito-resultaten uitleg

Hier vindt u een link naar een filmpje met uitleg over de citoresultaten, die u van uw kind in groep 3 t/m 8 ontvangt in februari en juni: Cito uitleg kc BuitenRijck

Passend Onderwijs

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP via de link hieronder of bezoek de website van SPPOH.

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

Raadpleeg voor de meest recente informatie de kindcentrumgids bovenaan deze pagina.

Kinderopvang

Opmerkingen of klachten

Heeft u een idee, opmerking of klacht over de kinderopvang? Laat het ons meteen weten! Neem contact op met het team of de unitleider. Heeft u een opmerking over de organisatie of komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met onze afdeling kwaliteit. Wilt u meer wetenover de klachtenregeling? Klik dan hier.

Goed om te weten: onze kinderopvang is onderdeel van Kinderopvang Morgen en aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang.