Ouderbijdrage

Voor onderwijs en kinderopvang gelden verschillende ouderbijdragen.

Ouderbijdrage onderwijs

Aan het begin van elk schooljaar stellen we de vrijwillige ouderbijdrage onderwijs vast in samenspraak met onze directie en MR. HIeronder leggen u uit wat de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn en waaraan deze uitgegeven worden. In principe komen er geen andere kosten gedurende dit schooljaar bij, behalve de kosten voor extra activiteiten in het kader van het afscheid van groep 8 (alleen voor de ouders van groep 8). 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

De totale vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 bedraagt €110,- per kind.
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende activiteiten:

  • € 35,- vieringen                                 
  • € 55,- excursies (voorafgaande of ter afsluiting van een IPC-thema)      
  • € 20,- verbruikskosten tijdens niet-lesgebonden tijden                                           

Start uw kind na 1 januari 2024 bij ons op school, dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage aangepast:

  • € 50,- instroom tussen 1 januari en 1 april 2024
  • € 30,- instroom tussen 1 april en 1 juli 2024   

De vrijwillige ouderbijdrage vragen wij voor activiteiten/excursies die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten/excursies eenvoudigweg niet mogelijk! Als u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neemt u dan contact op met de directie via telefoonnummer 070-218 99 60 of per mail via alourens@kcbuitenrijck.nl.

 

Rekeningnummer ouderbijdrage

Ouders ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar automatisch een betaallink via Social Schools, waarmee de oudersbijdrage betaald kan worden. U mag de ouderbijdrage ook al eerder aan ons overmaken. Dit kan op het volgende rekeningnummer: NL64ABNA0570937140 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs- kc BuitenRijck te Rijswijk.

Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en zijn/haar groep. 

 

 

Uitleg diverse kostenposten

Vieringen
Uit dit potje worden de onkosten van  grote vieringen betaald: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Meesters- en Juffendag, Pasen, Koningsspelen en het Zomerfeest. Ook eenmalige vieringen, zoals een Lustrum, worden uit dit potje bekostigd.

 

Excursies
Het is ons streven bij elk IPC-thema een excursie te houden. Te denken valt aan boerderij ’t Geertje, Blijdorp, Gemeentemuseum, een dierenpark etc. Uit dit potje betalen we de kosten zoals entreegeld, maar ook het vervoer. Bij afstanden van meer dan 30 kilometer hebben we besloten voortaan gebruik te maken van busvervoer. Hier zal een groot gedeelte van de kosten in gaan zitten.

 

Verbruikskosten tijdens niet lesgebonden tijden
U als ouder betaalt geen kosten voor het overblijven en de pauzes. Wel worden tijdens deze tijden kosten gemaakt door de school voor materialen die zowel binnen als buiten worden gebruikt. Om deze (buitenspel)materialen te kunnen vervangen en/of aan te vullen is geld nodig. Ook de EHBO verbruiksmaterialen betalen we hieruit. 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage kinderopvang

Onze kinderopvang (kinderdagverblijf, voorschoolse- en buitenschoolse opvang) valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende (en soms studerende) ouders  voor de kinderopvangkosten kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat u per jaar van kinderopvang gebruik maakt.

Kosten kinderopvang

Download hier onze tarieven kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor 2023.
Online kunt u eenvoudig en snel berekenen wat u per maand netto betaalt voor uw kinderopvang:

 

Bereken uw kinderopvangkosten
met de handige rekentool

Algemeen