Ouderbijdrage


Home  >  Ouders  >  Ouderbijdrage

Voor onderwijs en kinderopvang gelden verschillende ouderbijdragen.

 

Ouderbijdrage onderwijs

Aan het begin van elk schooljaar stellen we de vrijwillige ouderbijdrage onderwijs vast. Wij leggen u uit wat de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn en waaraan deze uitgegeven worden. In principe komen er geen andere kosten gedurende dit schooljaar bij, behalve de kosten voor extra activiteiten in het kader van het afscheid van groep 8 (alleen voor de ouders van groep 8). De vrijwillige ouderbijdrage is in samenspraak met de directie en de MR vastgesteld. 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

De totale vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt
per kind € 90,-.
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende activiteiten:

  • € 30,- vieringen                                 
  • € 45,- excursies (minimaal 4 maal per jaar)      
  • € 15,- verbruikskosten tijdens niet-lesgebonden tijden                                           

Start uw kind na 1 januari 2021 bij ons op school, dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage aangepast:

  • € 40,- instroom tussen 1 januari en 1 april 2021
  • € 25,- instroom tussen 1 april en 1 juli 2021   

De vrijwillige ouderbijdrage vragen wij voor activiteiten/excursies die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten/excursies eenvoudigweg niet mogelijk! Als u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, neemt u dan contact op met de directie via telefoonnummer 070-218 99 60 of per mail via alourens@kcbuitenrijck.nl.

Rekeningnummer ouderbijdrage

U wordt vriendelijk verzocht het bedrag van € 90,- per kind vóór 1 november 2020 over te maken op ons rekeningnummer:
NL64ABNA0570937140 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs- kc BuitenRijck te Rijswijk.

Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en zijn/haar groep. 

Let op: u ontvangt van ons géén acceptgirokaart!

Met vriendelijke groet,
 

Alex Drop                                                   André Lourens
Penningmeester OR                                Directeur kc BuitenRijck


Uitleg diverse kostenposten

Vieringen
Uit dit potje worden de onkosten van  grote vieringen betaald: Kinderboekenweek,  Sinterklaas, Kerst, Meester-/Juffendag/carnaval, Pasen, Koningsspelen en het Zomerfeest. Ook eenmalige vieringen zoals het trouwen van een leerkracht worden uit dit potje bekostigd.

Excursies
Het is ons streven bij elk thema een excursie te houden. Te denken valt aan boerderij ’t Geertje, Blijdorp, Gemeentemuseum, een dierenpark etc. Uit dit potje betalen we de kosten zoals entreegeld, maar ook het vervoer. Bij afstanden van meer dan 35 kilometer hebben we besloten voortaan gebruik te maken van busvervoer. Hier zal een groot gedeelte van de kosten in gaan zitten.

Verbruikskosten tijdens niet lesgebonden tijden
U als ouder betaalt geen kosten voor het overblijven en de pauzes. Wel worden tijdens deze tijden kosten gemaakt door de school voor materialen die zowel binnen als buiten worden gebruikt. Om deze (buitenspel)materialen te kunnen vervangen en/of aan te vullen is geld nodig. Ook de EHBO verbruiksmaterialen betalen we hieruit. 

Ouderbijdrage kinderopvang

Onze kinderopvang (kinderdagverblijf, voorschoolse- en buitenschoolse opvang) valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende (en soms studerende) ouders  voor de kinderopvangkosten kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat u per jaar van kinderopvang gebruik maakt.

Tarieven kinderopvang 2021

Kijk voor de tarieven in onze tarievenkrant. Online kunt u eenvoudig en snel berekenen wat u per maand netto betaalt voor uw kinderopvang:

Bereken uw kinderopvangkosten
met de handige rekentool

Algemeen